Menu

Ynfo foar media

De Alvestêdetocht stiet faak folop yn de belangstelling fan de media, ek al is der noch lang gjin sprake fan in tocht. De Feriening kommunisearret eins allinne mar oer saken dy’t relatearre binne oan de Alvestêdetocht. Yn perioaden fan winter is de Feriening meastal stil, oant der werklik wat te fertellen falt. En dat is faak pas as der in goede kâns op in tocht is.

Foar ynformaasje foar dy tiid kinne media kontakt opnimme mei de Feriening fia info@defriescheelfsteden.frl.

Terug naar boven