Menu

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de Elfstedentocht, de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en alle zaken die daarmee te maken hebben. Handig voor een snel en adequaat antwoord op uw vraag. Mocht uw vraag er overigens niet bij zijn, dan kunt u mailen naar info@defriescheelfsteden.nl, maar dan moet u iets langer op uw antwoord wachten.

Algemeen

Het e-mailadres van de vereniging luidt: info@defriescheelfsteden.nl

Op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. In een periode van serieuze vorst, zal de bereikbaarheid worden uitgebreid.

De rayonhoofden komen bij elkaar om te overleggen over de dikte en toestand van het ijs over de gehele ELfstedenroute. Er is dus pas reden om bij elkaar te komen als er al een flinke ijsvloer ligt.

U kunt alleen meedoen aan de Elfstedentocht als u lid bent van onze vereniging en tevens geen wachtlijstlid meer bent, maar rijdend lid. Dat kunt u – mits u al lid van onze vereniging bent – nagaan door uw persoonlijke pagina te raadplegen via “Login voor Leden” Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u niet aan een eventuele tocht deelnemen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor een lidmaatschap van onze vereniging en wordt dan op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.

Helaas is het niet mogelijk om u een nieuw Elfstedenkruisje te verstrekken, ook niet tegen betaling.

De tegeltjesbrug is een initiatief van Stichting It Sil Heve. Daarom verwijzen u naar de website van de stichting.

Deze vindt u op de website van stichting It Sil Heve.

U komt in aanmerking voor een Elfstedenbrevet, als u heeft volbracht:

 • De Elfstedentocht op de schaats (de eendaagse tocht, uitgeschreven door Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden)
 • De Elfstedentocht op de fiets (de eendaagse tocht op pinkstermaandag, uitgeschreven door Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht)
 • De vijfdaagse Elfstedenwandeltocht (de tocht in de week van Hemelvaart, uitgeschreven door Stichting Elfsteden Wandeltocht)

Via de website van de Elfsteden wandeltocht kunt u het brevet aanvragen.

Indien u na de winter (na 1 april) op uw persoonlijke pagina inlogt, zult u geen start- en inschrijfgegevens meer aantreffen. Dit komt omdat wij dan alweer bezig zijn met de voorbereidingen voor het volgende winterseizoen. De nieuwe start- en inschrijfgegevens zullen in november worden geplaatst op uw persoonlijke pagina en zult u ook aantreffen in de brief die u jaarlijks eind november ontvangt bij de Elfstedenbrief en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Dat is helaas niet mogelijk. Jaarlijks zal vlak voor de incassoronde het aantal opzeggingen en omzettingen worden bekeken (eind september/begin oktober) Het aantal vrijgevallen plaatsen zal worden ingenomen door de wachtlijstleden op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden; zijn er 25 opzeggingen, dan zullen de eerste 25 mensen op de wachtlijst gepromoveerd worden tot rijdend lid. Er zijn 30000 startplekken beschikbaar en we weten uit ervaring dat er ongeveer 80% van de startgerechtigden op komt dagen bij een Elfstedentocht. 80-90% is ook het maximale aantal wat we kunnen handelen op het ijs. Wij zullen de niet ingenomen startplekken niet aanvullen met wachtlijstleden.

Lid worden

Dat is helaas niet mogelijk. Jaarlijks zal vlak voor de incassoronde het aantal opzeggingen en omzettingen worden bekeken (eind september/begin oktober) Het aantal vrijgevallen plaatsen zal worden ingenomen door de wachtlijstleden op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden; zijn er 25 opzeggingen, dan zullen de eerste 25 mensen op de wachtlijst gepromoveerd worden tot rijdend lid. Er zijn 30000 startplekken beschikbaar en we weten uit ervaring dat er ongeveer 80% van de startgerechtigden op komt dagen bij een Elfstedentocht. 80-90% is ook het maximale aantal wat we kunnen handelen op het ijs. Wij zullen de niet ingenomen startplekken niet aanvullen met wachtlijstleden.

Dat kan via de aanmeldformulieren die op onze website staan vermeld (de schaatsvaardigheidsverklaring hoeft niet te worden ingevuld) U wordt dan niet-rijdend lid van onze vereniging. U kunt ook een mail of brief sturen met daarin uw volledige naam- en adresgegevens.

Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit zullen lid van onze vereniging moeten zijn om te mogen deelnemen aan de Elfstedentocht op de schaats.

U kunt alleen meedoen aan de Elfstedentocht als u lid bent van onze vereniging en tevens geen wachtlijstlid meer bent, maar rijdend lid. Dat kunt u – mits u al lid van onze vereniging bent – nagaan door uw persoonlijke pagina te raadplegen via “Login voor Leden” Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u niet aan een eventuele tocht deelnemen. U kunt zich het hele jaar aanmelden voor een lidmaatschap van onze vereniging en wordt dan op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.

U kunt in dit geval volstaan met het vermelden van uw lidnummer en het zetten van uw handtekening op de schaatsvaardigheidsverklaring. U dient wel bij de vereniging even aan te geven dat u uw pas kwijt bent geraakt.

Als lid van onze vereniging mag u maximaal tweemaal per jaar een schaatsvaardigheidsverklaring ondertekenen. Voorwaarde is wel dat u heel goed moet kunnen inschatten of degene om wie het gaat in staat is om 200 kilometer op één dag te schaatsen. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Ja, dat is toegestaan.

Om lid van onze vereniging te kunnen worden, moet u op de dag van inschrijving minimaal 18 jaar oud zijn. Bovendien moet u beschikken over een schaatsvaardigheidsverklaring die is ondertekend door twee huidige leden van de vereniging en die kunnen verklaren dat u in staat bent om een tocht van 200 km op één dag te volbrengen. Meer informatie en de aanmeldingsformulieren treft u via deze link aan.

Iedereen die na 1 juni 2014 lid onze vereniging is geworden/wordt, wordt op de wachtlijst geplaatst. Deze lijst wordt afgewerkt op volgorde van binnenkomst. Jaarlijks wordt het aantal opzeggingen bekeken net voor de incassoronde. Als er op dat moment bijvoorbeeld 50 opzeggingen zijn, dan schuiven de eerste 50 leden van de wachtlijst door en worden dan rijdend lid.

Op grond van de privacywetgeving mogen wij geen gegevens van onze leden aan derden verstrekken. Daarom zult u in uw eigen netwerk op zoek moeten gaan naar twee leden van onze vereniging.

Lidmaatschap

Dat is helaas niet mogelijk. Jaarlijks zal vlak voor de incassoronde het aantal opzeggingen en omzettingen worden bekeken (eind september/begin oktober) Het aantal vrijgevallen plaatsen zal worden ingenomen door de wachtlijstleden op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden; zijn er 25 opzeggingen, dan zullen de eerste 25 mensen op de wachtlijst gepromoveerd worden tot rijdend lid. Er zijn 30000 startplekken beschikbaar en we weten uit ervaring dat er ongeveer 80% van de startgerechtigden op komt dagen bij een Elfstedentocht. 80-90% is ook het maximale aantal wat we kunnen handelen op het ijs. Wij zullen de niet ingenomen startplekken niet aanvullen met wachtlijstleden.

Ja dat kan op de volgende wijze:

 • Open de website www.elfstedentocht.frl;
 • Ga naar “login voor leden” rechtsboven op de pagina;
 • U typt uw zescijferige lidnummer in;
 • U typt uw wachtwoord in;
 • U drukt nu op “inloggen”
 • U komt nu op uw persoonlijke pagina met alle gegevens zoals die bij ons in het systeem staan vermeld.
 • Onder de persoonlijke gegevens staat “Wachtwoord wijzigen” U kunt hier uw nieuwe wachtwoord invoeren (twee maal) Daarna drukt u op “opslaan” U krijgt de vraag of u er zeker van bent om het wachtwoord te wijzigen. U drukt op ok. Vervolgens krijgt u de tekst “Het nieuwe wachtwoord is met succes aangepast. U kunt dit scherm nu sluiten

Ja dat kan op de volgende wijze:

 • Open de website www.elfstedentocht.frl;
 • Ga naar “login voor leden” rechtsboven op de pagina;
 • U kiest nu “wachtwoord vergeten“;
 • U typt uw zescijferige lidnummer in;
 • U typt de beveiligingscode over (de code maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters);
 • U drukt nu op “versturen”
 • U krijgt nu bovenin het scherm de melding: “Er is een e-mail verstuurd met wachtwoord naar het bij ons bekende e-mailadres“. Of u krijgt de melding: “Er is GEEN e-mailadres van u bij ons bekend. Neem contact met ons op!
 • Indien wij geen geldig emailadres van u, in ons bestand hebben staan is het niet mogelijk om in te loggen op uw persoonlijke pagina. Wij verzoeken u dan ook om per mail uw emailadres alsnog aan ons door te geven.
 • Het wil nog wel eens voorkomen dat de automatisch verstuurde email met het wachtwoord in de spambox of ongewenste mail terecht komt.

Om in te loggen op onze website moet u uw lidmaatschapsnummer tot zes cijfers aanvullen. Bestaat uw nummer bijvoorbeeld uit vijf cijfers, dan typt u er één nul voor; bestaat uw nummer uit vier cijfers, dan typt u er twee nullen voor. U gaat als volgt te werk:

 • Open de website www.elfstedentocht.frl;
 • Ga naar “login voor leden” rechtsboven op de pagina;
 • U kiest nu “wachtwoord vergeten“;
 • U typt uw zescijferige lidnummer in;
 • U typt de beveiligingscode over (de code maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters);
 • U drukt nu op “versturen”
 • U krijgt nu bovenin het scherm de melding: “Er is een e-mail verstuurd met wachtwoord naar het bij ons bekende e-mailadres“. Of u krijgt de melding: “Er is GEEN e-mailadres van u bij ons bekend. Neem contact met ons op!
 • Indien wij geen geldig emailadres van u, in ons bestand hebben staan is het niet mogelijk om in te loggen op uw persoonlijke pagina. Wij verzoeken u dan ook om per mail uw emailadres alsnog aan ons door te geven.
 • Het wil nog wel eens voorkomen dat de automatisch verstuurde email met het wachtwoord in de spambox of ongewenste mail terecht komt.

De Algemene Ledenvergadering wordt altijd gehouden op de tweede zaterdag in december. Eind november ontvangt u de uitnodiging inclusief de bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Uw lidmaatschap kunt u via de mail of per post beëindigen onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en volledige naam- en adresgegevens. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient u twee maanden voor de jaarlijkse inning van de contributie aan ons door te geven; dus vóór 1 augustus. Zo voorkomt u dat er nog contributie wordt geïncasseerd en er nog rekening wordt gehouden met een startplek voor het komende schaatsseizoen.

Dat kan via de mail of per post onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en volledige naam- en adresgegevens.

Dat is mogelijk op onze website via de “login voor leden”  U kunt hier inloggen met uw (zescijferige) lidmaatschapsnummer en het bijbehorende wachtwoord. Daarnaast is het mogelijk dat u uw adreswijziging via de mail info@defriescheelfsteden.nl of per post aan ons kenbaar maakt. Vergeet bij de schriftelijke wijziging niet om uw lidmaatschapsnummer en uw oude adresgegevens erbij te vermelden. Ook wijzigingen van uw emailadres en/of uw rekeningnummer kunt u op dezelfde wijze aan ons doorgeven.

U dient zich bij een eventuele tocht op de dag van de inschrijving (dat is de dag voorafgaande aan de dag van de Elfstedentocht) te melden bij de Balie Bijzondere Gevallen (BBG) in de Elfstedenhal in Leeuwarden (Fryslânplein 1). U dient een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. De medewerkers van BBG zullen ervoor zorgen dat er ter plekke een duplicaat lidmaatschapskaart voor u wordt gemaakt, zodat u zich vervolgens kunt inschrijven bij de desbetreffende unit in de Elfstedenhal. Het is wel handig om vooraf via de mail info@defriescheelfsteden.nl kenbaar te maken dat u uw lidmaatschapskaart kwijt bent. Wij zullen dit dan alvast registreren in ons ledenbestand.

U kunt het beste even een mail sturen naar info@defriescheelfsteden.nl

 

De vijfjaarlijkse lidmaatschapskaart is verzonden op 20 november 2015. Jaarlijks wordt aan de nieuwe wachtlijstleden, de lidmaatschapskaart verzonden in de tweede helft van november. De volgende vijfjaarlijkse lidmaatschapskaart zal worden verzonden in november 2020: in november 2020 is meegedeeld dat de kaart met 1 jaar verlengd wordt. U ontvangt dus de nieuwe lidmaatschapskaart in november 2021. Indien er een Elfstedentocht op de schaats wordt verreden, dan ontvangt ieder rijdend lid in het daaropvolgende seizoen een nieuwe lidmaatschapskaart (tweede helft november)

Jaarlijks zal vlak voor de incassoronde het aantal opzeggingen en omzettingen worden bekeken (eind september/begin oktober) Het aantal vrijgevallen plaatsen zal worden ingenomen door de wachtlijstleden op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden; zijn er 25 opzeggingen, dan zullen de eerste 25 mensen op de wachtlijst gepromoveerd worden tot rijdend lid.

Indien u beschikt over een Europese bankrekening, kunt u een automatische incasso aan ons afgeven.

U kunt het beste even een mail sturen naar info@defriescheelfsteden.nl

De jaarlijkse incassering van de contributie vindt altijd plaats in oktober.

Startkaarten en starttijden

Dat is helaas niet mogelijk. Jaarlijks zal vlak voor de incassoronde het aantal opzeggingen en omzettingen worden bekeken (eind september/begin oktober) Het aantal vrijgevallen plaatsen zal worden ingenomen door de wachtlijstleden op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden; zijn er 25 opzeggingen, dan zullen de eerste 25 mensen op de wachtlijst gepromoveerd worden tot rijdend lid. Er zijn 30000 startplekken beschikbaar en we weten uit ervaring dat er ongeveer 80% van de startgerechtigden op komt dagen bij een Elfstedentocht. 80-90% is ook het maximale aantal wat we kunnen handelen op het ijs. Wij zullen de niet ingenomen startplekken niet aanvullen met wachtlijstleden.

Indien u na de winter (na 1 april) op uw persoonlijke pagina inlogt, zult u geen start- en inschrijfgegevens meer aantreffen. Dit komt omdat wij dan alweer bezig zijn met de voorbereidingen voor het volgende winterseizoen. De nieuwe start- en inschrijfgegevens zullen in november worden geplaatst op uw persoonlijke pagina en zult u ook aantreffen in de brief die u jaarlijks eind november ontvangt bij de Elfstedenbrief en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Op uw persoonlijke pagina “login voor leden” vindt u uw startpositie (= startgroep en startnummer) terug. Indien de Elfstedentocht is afgekondigd dan zullen de starttijden bekend worden gemaakt op deze persoonlijke pagina.

Dat is niet mogelijk. Als u samen met iemand uit een andere groep wilt schaatsen, zal degene die in een vroegere startgroep is ingedeeld, moeten wachten op degene die in een latere startgroep is ingedeeld. Alleen dan kunt u samen starten en de tocht samen schaatsen.

Dat is niet mogelijk.

Dat is niet toegestaan. De lidmaatschapskaart, het lidmaatschap en de startkaart zijn namelijk strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Dat is niet toegestaan; u zult zelf de startkaart moeten ophalen. Indien het u echt niet lukt om de dag voor de Elfstedentocht u in te schrijven vanwege verblijf in het buitenland, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

U mag niet iemand anders op uw naam/kaart laten schaatsen. Bij de inschrijving wordt hier nauwlettend op gecontroleerd. Mocht u als lid toch uw kaart doorgeven of verkopen, dan volgen er sancties.

Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit zullen lid van onze vereniging moeten zijn om te mogen deelnemen aan de Elfstedentocht op de schaats.

 

Terug naar boven