Menu

Stemmen tijdens de ALV van 9 december a.s.

Net als voorgaande jaren moet er over diverse onderwerpen gestemd worden bij de Algemene Ledenvergadering. Alleen de leden die fysiek aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering in Leeuwarden kunnen stemmen. De leden die de vergadering digitaal bijwonen kunnen niet stemmen. Wel kan er eventueel een vraag naar aanleiding van de vergadering worden gesteld. Indien men op voorhand vragen heeft dan graag mailen naar secretariaat@defriescheelfsteden.nlĀ Uw vraag kan dan eventueel meegenomen worden bij de ingekomen stukken van de vergadering.

Terug naar boven