Menu

Privacyverklaring

Koninklijke Vereniging “de Friesche Elf Steden” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent, lid wordt of gebruik maakt van de diensten van de vereniging en/of omdat u deze zelf aan de vereniging verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier op website). De vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, contactperso(o)n(en), geslacht, bankrekeningnummer, beeldmateriaal, lidmaatschapsgegevens, tochtgegevens en verder alle gegevens welke wij nodig hebben voor uw lidmaatschap, de tochtorganisatie of de aan u geleverde diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

 

Waarom de Vereniging uw gegevens nodig heeft

Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de vereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten lidmaatschapsovereenkomst voor het deelnemen aan de Elfstedentocht en de (financiële) afhandeling daarvan. Grondslagen hiervan zijn: een overeenkomst (lidmaatschap), toestemming (pasfoto) een gerechtvaardigd belang of vanwege een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang de Vereniging uw gegevens bewaart

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw lidmaatschapsgegevens worden – na het beëindigen van uw lidmaatschap – niet langer dan een jaar bewaard. Uw tochtgegevens worden t.b.v. het kunnen toekennen van een eventueel Elfstedenbrevet (fietsen, schaatsen en wandelen) en geschiedschrijving permanent bewaard.

 

Delen met anderen

De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbuiten wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd – bijvoorbeeld bij gebruik van videobeeldmateriaal.

 

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. Dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die gevolgd zijn bij het verlaten van onze site. Ook uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IPadres en verstrekt door uw browser worden vastgelegd. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Google Analytics
  Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Twitter Button
  Met deze knop kun je de webpagina die je bekijkt snel delen met al jouw volgers
 • Facebook Social Plugins
  Via deze plugins kunt je eenvoudig de sociale functies van Facebook integreren in je blog.
 • Facebook Connect
  Dankzij deze tool is het mogelijk om met Facebook-gegevens in te loggen op die site.

Social Media

Als u onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, LinkedIn of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website. Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u registreren, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van uw gegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden privacy@defriescheelfsteden.nl en wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiligen

Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden op via privacy@defriescheelfsteden.nl.

 

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

https://www.elfstedentocht.frl is een website van Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden.

Verantwoordelijke: Het Bestuur, voorzitter de heer Wiebe Wieling.

Koninklijke Vereniging “De Friesche Elf Steden” is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Telefoon: 058-2155020
E-mailadres: info@defriescheelfsteden.nl

Terug naar boven