Menu

Ideeën voor finishkunstwerk Bonkevaart gezocht

In 2018 is Leeuwarden / Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Elk jaar worden er twee steden in Europa gekozen tot de Culturele Hoofdstad van Europa. Voor het jaar 2018 heeft Leeuwarden (Fryslân) de wedstrijd om deze titel gewonnen, samen met Vallleta in Malta. Als bestuur van onze vereniging willen wij ook een bijdrage leveren aan dit mooie jaar, en wel in de vorm van een mooi finishkunstwerk. En daarvoor vragen wij uw ideeën.

Culturele Hoofdstad van Europa

Het zijn van de Culturele Hoofdstad betekent enerzijds dat 2018 een jaar vol culturele activiteiten wordt, met miljoenen bezoekers aan Fryslân. Een van de meest in het oog springend projecten met betrekking tot 2018 is het realiseren van elf fonteinen in de elf Friese Steden, ontworpen door elf internationale kunstenaars van naam. Daarnaast wil de organisatie achter Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofstad ook met het zijn van de Europese Culturele Hoofdstad blijvende verandering teweegbrengen in de regio, in samenwerking met andere Europese regio’s. Bijvoorbeeld waar het gaat om biodiversiteit en duurzaamheid. Cultuur is daarbij dan vaak het middel. Voor meer informatie over Leeuwarden-Fryslân 2018 verwijzen wij graag naar de website www.2018.nl.

De vereniging en Culturele Hoofdstad 2018

De mooiste bijdrage die onze vereniging natuurlijk kan leveren in 2018 is het organiseren van een Elfstedentocht. Helaas hebben we daar meer voor nodig dan goede wil, zoals we allemaal zo goed weten. Daarom heeft het bestuur ook gekeken naar andere mogelijkheden. Het voorstel is om aan de Bonkevaart een mooi en duidelijk herkenbaar monument te realiseren, om de finish van de tocht te markeren. Op dit moment staat daar een betonnen paaltje, maar eigenlijk verdient de Elfstedentocht daar op die plek een bijzonder aandenken.

Het finishkunstwerk: ideeën gevraagd

Het bestuur vraagt daarom hierbij de leden om met goede ideeën voor een kunstwerk te komen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • het kunstwerk moet op een of andere manier de finish van de Elfstedentocht markeren;
  • het kunstwerk moet refereren aan de Elfstedentocht;
  • het kunstwerk kan op een van de walkanten van de Bonkevaart geplaatst worden;
  • het kunstwerk moet de organisatie en uitvoering van de Elfstedentocht niet belemmeren;
  • het kunstwerk moet duurzaam zijn en moet zekere een aantal decennia kunnen blijven staan (kwaliteit).

U kunt denken aan een kunstwerk gemaakt door een kunstenaar, maar bijvoorbeeld ook door een kunstwerk dat door meerdere leden wordt gemaakt, onder begeleiding van een kunstenaar (‘community art’).

De Vereniging heeft een budget beschikbaar voor het bedenken en maken van dit kunstwerk, maar waarschijnlijk is het vinden van additionele financiering nodig. Dit is een gezamenlijke taak van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Tijdpad

Wij ontvangen graag uw idee voor 15 februari 2017. Het bestuur zal dan, samen met andere betrokkenen, een aantal inbrengers uitnodigen voor een gesprek. Op basis van dat gesprek en het idee / plan wordt een keuze gemaakt. Het idee is dat het werk in 2018 geplaatst wordt.

Ideeen?

U kunt uw plan insturen via info@defriescheelfsteden.nl. Graag ontvangen wij een schets, een beschrijving van het werk, materialen en werkwijze en bovendien een begroting op hoofdlijnen. We zijn heel erg benieuwd!

Terug naar boven