Menu

Elfstedentocht in corona tijd

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden heeft, na overleg met onder meer de Veiligheidsregio Fryslân en provincie Fryslân besloten dat onder de huidige corona-maatregelen het niet mogelijk is een Elfstedentocht te organiseren.
Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld wordt de situatie opnieuw bekeken. Het draaiboek voor een Elfstedentocht is, net als ieder jaar, geactualiseerd en ligt op 1 december klaar. Als er voldoende ijs ligt én het in relatie tot corona-maatregelen mogelijk is, kan het bestuur in 48 uur een Elfstedentocht organiseren. 

Het bestuur heeft in november onderzocht wat er wel of niet mogelijk is binnen de diverse, door de overheid geformuleerde risiconiveaus en de daarbij behorende maatregelen. Daarbij is ook overleg gevoerd met provincie en de Veiligheidsregio Fryslân. De partijen hebben (helaas) moeten concluderen dat er, in ieder geval zolang er sprake is van de 1,5 meter maatregel, geen tocht georganiseerd kan worden.

Het bestuur heeft per onderdeel (o.a. inschrijving, start, uitschrijving) onderzocht of dit georganiseerd kan worden binnen de 1,5 meter regel. Op elk onderdeel afzonderlijk zijn hier aanpassingen te bedenken, maar in samenhang is het onmogelijk te voldoen aan de gestelde eisen binnen de organisatie van de tocht. Om nog maar niet te spreken van 1,5 meter afstand onder het publiek. Daarnaast vindt het bestuur het niet verantwoord om een evenement te organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijk gevolgen van besmetting. Tenslotte legt de Elfstedentocht een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning. Het bestuur vindt ook dat op dit moment niet verantwoord, gezien de grote druk die deze sector momenteel meemaakt.

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen (alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek, minder deelnemers, etc.), maar voor het bestuur zijn deze alternatieven geen optie. Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.

De Elfstedentocht wordt elk jaar volledig voorbereid en kan daarom binnen 48 uur georganiseerd worden. Dat is in een jaar waarin een virus woedt, met grote gevolgen voor alle evenementen en bijeenkomsten, niet anders. Dat betekent dat, zodra er voldoende ijs ligt, onze partners er klaar voor zijn en de situatie rondom het toelaat, de tocht snel georganiseerd kan worden. Het bestuur gaat daarom, net als elk jaar, gewoon door met de voorbereidingen voor de tocht en heeft de draaiboeken klaar op 1 december.

Terug naar boven