Menu

Organisatie

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden bestaat uit tien leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Vereniging en voor de organisatie van de wedstrijd en de toertocht. Bestuursleden worden in de Algemene Ledenvergadering gekozen of herkozen voor een periode van vier jaar. Personen van zeventig jaar of ouder zijn reglementair niet meer ver- of herkiesbaar. De maximale zittingsperiode is 20 jaar (voor bestuursleden die zijn gekozen voor 2014) of 16 jaar (voor bestuursleden die zijn toegetreden na 2014).

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Naam                                     Functie
Dhr. W.WielingVoorzitter
Dhr. P.J. VarekampSecretaris, duurzaamheid
Dhr. G. BoonstraPenningmeester, ledenbeleid en inschrijving
Dhr. S. PrinsIJsmeester
Mevr. W. WeidenaarCommunicatie en publiciteit
Mevr. J. GerretzenVeiligheid
Dhr. B. DijkstraTechnische zaken en materiaalbeheer
Dhr. J. BakkerWedstrijd- en tochtleiding
Dhr. J.S. de GraafMedische begeleiding
Dhr. W.S. SchuurmansICT, verbindingen en vervoer

 

Mevr. N.E. Eerligh is officemanager van de Vereniging

De rayonhoofden

De route van de tocht is ingedeeld in 22 rayons. In elk rayon vertegenwoordigt het rayonhoofd de Vereniging. De rayonhoofden zijn verantwoordelijk voor de doorgang van de tocht door hun rayon. Elk rayonhoofd wordt ondersteund door een assistent-rayonhoofd.

De belangrijkste taken van het rayonhoofd zijn:

  • De ijsberichtgeving aan het bestuur van de Vereniging
  • Het maken van klúnvoorzieningen
  • Het overleg met de plaatselijke overheid
  • De zorg voor een veilige ijsweg
  • De controle van tocht- en wedstrijdrijders
  • Het melden van de doorkomst van de kopgroep van de wedstrijdrijders
  • Het waken voor een veilige passage langs het publiek

Op dit moment zijn er de volgende (assistent) rayonhoofden:

rayon(assistent) rayonhoofden
Start ZwettehavenF. de Boer, N. Kelderhuis (assistent)
Rayon ZwetteK. Abma, R. Haagsma (assistent)
Rayon DilleE. Jansma, P. Siksma, P. de Hoop (assistent)
Rayon SneekJ. Hoogland, R. Cnossen, V. Nota(assistent)
Rayon IJlstJ.J. Stienstra, L. Planting (assistent)
Rayon WoudsendR. Nagelhout, P. van’t Blik (assistent)
Rayon SlotenC. Schotanus, D. Kraak (assistent)
Rayon BalkR.G. Woudstra,  P. Siemonsma (assistent)
Rayon GalamadammenD.N. Flapper, J. de Boer (assistent)
Rayon StavorenP. Visser, mevr. H. Salverda (assistent)
Rayon HindeloopenJ. Zweed,  D.W. van Tuinen(assistent)
Rayon WorkumTh. Wouda , A.H. Gietema (assistent)
Rayon BolswardS. la Roi, W. Minnema (assistent)
Rayon WitmarsumB. de Vries, H. van der Wetering (assistent)
Rayon HarlingenB. Visser, S. Krol (assistent)
Rayon FranekerY.T. Koopmans , P. Westra, F. Westra (assistent)
Rayon MiddelseeJ. Pars, J. Runia, A. de Jong (assistent)
Rayon Alde LeieH. Siegersma, mevr. J. Broersma (assistent)
Rayon BartlehiemH. van Althuis, F. Kloosterman (assistent)
Rayon BirdaardD.H. Brouwer
Rayon DokkumG.J.M. Tigchelaar, K. Jellema (assistent)
Finish LeeuwardenF. de Boer, S. Veenstra (assistent)

 

Terug naar boven