Menu

Onderscheidingen

Ereleden

Ereleden worden op voorstel van het bestuur bij besluit van de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. De voordracht vindt plaats omdat deze personen van bijzondere betekenis zijn geweest voor de vereniging.

Hieronder de huidige ereleden van de vereniging:

  • de heer J. van Winkelen, penningmeester in de periode van 1986 – 2004;
  • de heer H. Kroes, ijsmeester vanaf 1970 en voorzitter in de periode 1994 – 2007;
  • de heer J. Lolkama, schrijver en kenner van de Elfstedenhistorie;
  • de heer H. Dijkstra, secretaris van de vereniging in de periode 1997-2017
  • de heer H. van der Werf, wedstrijd- en tochtleiding in de periode  1998 – 2016
  • de heer G. Bootsma, rayonhoofd Hindeloopen, oprichter van het schaatsmuseum in Hindeloopen
  • mevr. O. Mulder, bestuurslid veiligheid in de periode 2007 – 2022

Wijlen de heer G.W. van den Ham, wedstrijdleider in de periode 1971 – 1998, was tevens erelid van de vereniging.

Wijlen de heer J.S. Sipkema, voorzitter in de periode 1984 – 1994, was tevens erelid van de vereniging.

Wijlen de heer G.G. Witsen Elias, secretaris van de vereniging in de periode 1963 – 1997, was tevens erelid van de vereniging.

J.D. de Jongpenning

Het bestuur heeft in 1971 de J.D. de Jong-Penning ingesteld ter nagedachtenis aan haar, een jaar daarvoor overleden, bestuurslid J.D. de Jong.  De penning kan worden toegekend aan ieder die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de organisatie van de Elfstedentocht.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 december 2004 reikte voorzitter Henk Kroes twee J.D. de Jong-Penningen uit, aan Jaap de Jong en Arie Smit. Beide heren hebben zich gedurende vele jaren enorm ingezet voor de vereniging. Jaap de Jong was boekhouder van de vereniging van 1986 – 2004. Arie Smit is sinds 1986 medewerker ledenadministratie en is nog altijd actief voor de vereniging.

De J.D. de Jong-Penning werd daarvoor voor het laatst uitgereikt op 18 december 1997 aan mevrouw Aaf Huisman. Zij zorgde er van 1971 – 1997 voor dat ieder jaar de EHBO-organisatie stand-by was. Zij kreeg de J.D. de Jong-Penning om haar te eren voor haar enorme inzet tijdens de laatste drie Elfstedentochten. Via haar gaat de eer echter ook naar alle medewerkers van de EHBO en van het Rode Kruis die bij de organisatie betrokken waren.

Eerder ontvingen wijlen mevrouw Annie de Jong-Zondervan, wijlen de heer Jeen van den Berg, wijlen mevrouw Hilda Murk-de Jong en wijlen de heer Sijtse Sikkens een J.D. de Jong-Penning.

Brevetten

Sporters die de Elfstedentocht op de schaats, op de fiets en te voet op reglementaire wijze hebben volbracht, kunnen een Elfstedenbrevet krijgen om dit prachtige feit te memoreren. De tochten hoeven niet in hetzelfde jaar volbracht te zijn. Als u al de drie tochten heeft volbracht, kunt u hier een brevet aanvragen. De uitreiking van de brevetten is elk jaar in april/mei.

Het brevet werd in 1987 voor het eerst uitgereikt en sindsdien is dit jaarlijks op feestelijke wijze gebeurd. In 2005 werd het 1000ste brevet uitgereikt.

Elfstedenkruisje als onderscheiding Nederlandse Particuliere Organisaties

Het Elfstedenkruisje is opgenomen in het register Onderscheidingen Nederlandse Particuliere Organisaties. Dit betekent dat het kruisje een officiële onderscheiding is. Zo’n  3500 leden hebben deze onderscheiding aangevraagd en ontvangen. Daarbij is ook besloten een miniatuurversiersel voor galajurk, cocktailjurk, rokkostuum en smoking aan te bieden. Dit draaginsigne kon besteld worden in 2013 en 2014.

Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Wel kunt u kenbaar maken via elfstedenkruis@defriescheelfsteden.nl dat u belangstelling heeft voor het draaginsigne. Het bestuur houdt het aantal belangstellenden in de gaten en besluit op een gegeven moment of zij nog een volgende bestelronde inzetten.

De verstrekking per lid is eenmalig; verlies of diefstal wordt conform beleid niet gecompenseerd. Ook worden lint en draaginsignes niet postuum verstrekt. Bij de 16de (en volgende) tocht(en) ontvangen alle geregistreerde uitrijders ook een draaginsigne en een oorkonde (dus naast het kruisje met lint).

Terug naar boven