Menu

Lidmaatschap

Alle leden van de Vereniging mogen bij een Elfstedentocht starten. Het bestuur heeft het beleid op dit onderwerp in de winter met ingang van winter 2015/2016 gewijzigd. Vanaf dat moment kan iedereen die lid was op 1 juni 2014 starten tijdens de eerstvolgende Elfstedentocht. Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst en stromen in in openvallende plaatsen in het ledenbestand.

Tot de winter van 2015/2016 was het nog zo dat slechts de leden met startrecht te allen tijden mogen starten en de leden met een startkans slechts in een even of oneven jaar. Met het nieuwe beleid is het verschil tussen leden met startkans en leden met startrecht vervallen en kan elk lid meedoen.

In de jaren voor 2015  is het bestuur veelvuldig bevraagd op haar leden- en startbeleid. Met name de onzekerheid bij de groep startkansers, die dus gekoppeld waren aan een even of oneven jaar, is groot. Het uitgangspunt daarbij was altijd het bestuursbesluit uit 1997, dat het leden- en startbeleid na de eerstvolgende Elfstedentocht opnieuw zou worden bekeken. Het bestuur heeft echter in 2015 jaar besloten dat beleid opnieuw onder de loep te nemen en de zaken goed afgewogen en gesproken met diverse partners. Het bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in december 2014 de leden voorgelegd om de mogelijkheid om alle leden te laten starten verder te onderzoeken. De leden stemden unaniem voor dit voorstel.

Er waren een aantal overwegingen waarom het bestuur van mening is dat een gewijzigd beleid mogelijk was:

 • de komst van de nieuwe ijshal in Leeuwarden bij het WTC, waar vanaf 2015 de eventuele in- en uitschrijving van de deelnemers plaatsvindt. Dit zorgt voor beduidend minder logistieke problemen dan de in- en uitschrijving op de voormalige locatie (vliegbasis Leeuwarden).
 • De ervaringen bij andere tochten de afgelopen jaren met meer dan 50.000 deelnemers over 15 cm ijs en de vergelijkingsmogelijkheden met onze situatie.
 • De kennis over de draagkracht van goed ijs is verbeterd.
 • Een inschrijven die nagenoeg waterdicht is en gebruik van andermans startkaart nagenoeg uitsluit.
 • Gebruik van herkenningsmiddelen (o.a. hesjes), waardoor zwartrijders direct herkenbaar zijn en daarmee ingrijpen door onze organisatie mogelijk maakt (naast de sociale controle), waardoor het aantal zwartrijders sterkt wordt terug gebracht.

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen door te voeren die een aangepast leden- en startbeleid mogelijk maken:

 • een gewijzigde startprocedure:
  • meer groepen,
  • een pauze na de eerste helft van de startgroepen om de spreiding van deelnemers te bevorderen,
  • ietwat aanpassen van de starttijden, zonder grote gevolgen.
 • Alternatief bij start aan Zwettehaven door eventueel extra pontonbrug over Van Harinxmakanaal, afhankelijk van ijscondities.
 • Gewijzigde stempelprocessen bij de stempelposten door bijvoorbeeld veranderde opstellingen en meerdere stempelposten op het ijs en, in combinatie met klúnplekken, op de wal te plaatsen.
 • Routeaanpassingen door alternatieve routes te prepareren, daar waar nodig .

De Vereniging heeft op dit moment zo’n 32.800 leden.

 

Opzeggen van het lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap alleen schriftelijk opzeggen. Stuur hiervoor een brief of een e-mail met daarin uw naam, adres en uw lidnummer naar de vereniging. De adresgegevens vindt u onder aan de website. Het opzeggen dient u twee maanden voor de jaarlijkse inning van de contributie aan ons door te geven; dus vóór 1 augustus.

Terug naar boven