Menu

Lid worden

Iedereen van 16 jaar* en ouder die goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt, kan lid worden van Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. De schaatskwaliteiten van het kandidaat-lid moeten door twee leden van de Vereniging in een schaatsvaardigheidsverklaring worden onderschreven.

* Voor 16- en 17 jarigen geldt dat zij naast de schaatsvaardigheidsverklaring, een handtekening van hun wettelijk vertegenwoordigers nodig hebben op het aanmeldformulier.

Sinds de winter 2015/2016 mogen alle rijdende leden bij een Elfstedentocht starten. Voorheen konden slechts leden met startrecht bij elke Elfstedentocht starten en hadden leden met een startkans slechts in een even of oneven jaar die mogelijkheid. In het nieuwe ledenbeleid is het verschil tussen leden met startrecht en startkans verdwenen.  Elk van de 30.500 leden die op 1 juni 2014 stond ingeschreven als rijdend lid mag meerijden in de eerstvolgende Elfstedentocht.

Dit heeft als consequentie dat nieuwe leden op een wachtlijst worden geplaatst. U kunt zich het hele jaar door aanmelden via bijgaand formulier. Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst ingeschreven. Jaarlijks bepaalt het aantal opzeggingen hoeveel leden van de wachtlijst, rijdend lid worden. In de Elfstedenbrief  (die elk jaar uitkomt in november) vermelden wij hoeveel rijdende leden hebben opgezegd en hoeveel leden er dus doorschuiven. 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

In dit bestand zitten de volgende documenten:

  • welkomstbrief
  • aanmeldingsformulier
  • schaatsvaardigheidsverklaring
  • doorlopende SEPA machtiging (automatische incasso)
  • toestemmingsformulier jeugdleden (16- en 17 jarigen)

U kunt de formulieren uitprinten, invullen en per post verzenden aan:

Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden
Postbus 569
8901 BJ  Leeuwarden.

Bij het ontbreken van één van genoemde documenten wordt u niet ingeschreven. Natuurlijk stellen wij u hiervan op de hoogte en wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende stukken naar ons toe te sturen.

Heeft u verder nog vragen over het lidmaatschap of aanmeldprocedure,  dan kunt u een mail sturen naar  info@defriescheelfsteden.nl onder vermelding van ‘aanmelding lidmaatschap’.

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in oktober geïnd. De contributie bedraagt:

Voor rijdende leden€ 12,50
Voor leden op wachtlijst€  6,00
Voor niet-rijdende leden€  6,00
Nieuwe leden betalen eenmalig administratiekosten van € 11,35.
Terug naar boven