Menu

Commercie

De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden organiseert de Elfstedentocht zonder sponsoren of commerciële activiteiten. De tocht wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en is een unieke gebeurtenis in Fryslân en Nederland. Het enthousiasme van alle vrijwilligers en de ontspannen sfeer heeft daar een groot aandeel in. Door de commercie buiten de deur te houden wil de Vereniging dat zo houden.

Wel kan de de Vereniging besluiten aangeboden hulp, dienst en of materialen die ten goede komen aan de deelnemers of de organisatie aan te nemen. De Vereniging stelt daarbij echter wel een aantal voorwaarden:

 1. Het aanbod wordt niet gedaan uit commercieel oog punt, de aanbieder behaalt geen direct zakelijk gewin uit het aanbieden van de producten, hulp of diensten;
 2. de regie en de beslissing om wel of niet van het aanbod gebruik te maken berust bij de vereniging;
 3. de bijdragen moeten een zinvolle toevoeging zijn aan de organisatie;
 4. het aangebodene mag niet de indruk wekken dat het onderdeel is van de Vereniging of de organisatie;
 5. het gebruiken van het beeldmerk van de Vereniging is niet toegestaan;
 6. de Vereniging maakt geen melding van de geboden hulp;
 7. er wordt geen exclusief recht verleend;
 8. het aangebodene moet een meerwaarde hebben voor deelnemers;
 9. een en ander moet altijd in overleg plaats vinden met de vereniging en eventueel met het betreffende rayonhoofd.

De Vereniging zorgt ervoor dat er op belangrijke punten (zgn. ‘hotspots’) speciale elfstedendoeken hangen. Dit om commerciële uitingen op deze locaties te voorkomen. Op het ijs worden slecht toegelaten:

 • deelnemers aan de tocht en wedstrijd
 • enkele medewerkers van de Vereniging
 • enkele media die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de Vereniging.

De Vereniging staat niet toe dat welk(e) organisatie, bedrijf of instantie dan ook in uitingen de suggestie wekt dat de organisatie of product op welke wijze dan ook aan de Elfstedentocht of de organisatie daarvan gelieerd is. Het gebruik van de naam en het beeldmerk van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (kruisje) is ten strengste verboden.

Wilt u meer weten over het beleid van de Vereniging op het gebied van commercie of het gebruik van het kruisje, dan kunt u contact opnemen met de Vereniging.

Terug naar boven