Menu

Agenda Algemene Ledenvergadering – 9-12-2023 – 11.00 uur

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 9 december in het WestCord WTC Hotel in Leeuwarden. Tevens is de vergadering online te volgen via uw persoonlijke pagina op onze website https://leden.elfstedentocht.frl/.

Opmerkingen, vragen voor de rondvraag of anderszins naar aanleiding van de agenda en de bijbehorende stukken kunt u vóór maandag 4 december via e-mail secretariaat@defriescheelfsteden.nl doorgeven.

De Elfstedenbrief november 2023 ontvangt u via de mail, tenzij u aan heeft gegeven deze per post te willen ontvangen.

Datum:                  zaterdag 9 december 2023

Tijd:                       Ontvangst vanaf 10.15 uur. Aanvang 11.00 uur

Locatie:                 WestCord WTC Hotel, zaal New York

                               Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, parkeren kan op parkeerterrein B2 en B3

 AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 december 2022 (zie Elfstedenbrief november 2023)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarrekening over verenigingsjaar 2022/2023 (zie Elfstedenbrief november 2023)
 5. Verantwoording door de financiële commissie
 6. Begroting verenigingsjaar 2023-2024 (zie Elfstedenbrief november 2023)
 7. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
 8. Flow control
 9. Verkiezing bestuursleden

Wiebe Wieling is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur beveelt zijn herverkiezing bij de ledenvergadering aan. 

Wim Kimsma is reglementair aftredend maar is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Biense Dijkstra voor bij de ledenvergadering als bestuurslid Technische zaken, materiaal en vervoer van het bestuur. Biense Dijkstra, afkomstig uit Damwoude, is directeur/eigenaar van Bouwgroep Dijkstra Draisma met vestigingen in o.a. Dokkum en Bolsward.

 Immie Jonkman is tussentijds aftredend. Het bestuur draagt Wini Weidenaar voor bij de ledenvergadering als bestuurslid communicatie, perszaken en huisvesting. Wini Weidenaar uit Bartlehiem, oorspronkelijk uit Niawier heeft al sinds 2006 haar eigen communicatiebureau. Daarnaast heeft ze aan de Dokkumer Ee nabij het bruggetje van Bartlehiem een ijs- en theetuin in een boerderij uit 1825; ‘Anne-Famkes Pleats’.

Biense en Wini hebben al een groot deel van het afgelopen verenigingsjaar meegelopen om de overdracht zo soepel mogelijk plaats te laten vinden. 

 1. Rondvraag (vragen graag vooraf per mail indienen via secretariaat@defriescheelfsteden.nl)
 2. Sluiting 

Pauze

 1. Onze gastspreker is Evert van Benthem. Evert van Benthem is de winnaar van de wedstrijd van de Elfstedentocht van zowel 1985 als die van 1986. In 1997 schaatst hij nogmaals de Elfstedentocht maar dan als toerrijder. In 1999 is het gezin Van Benthem geëmigreerd naar Canada.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden

 

Pieter-Jan Varekamp, secretaris

Terug naar boven